loạn luân ở loài khỉ đột

Khỉ đột bạch tạng là sản phẩm của “mối tình” loạn luân

Khỉ đột bạch tạng Snowflake Chú khỉ đột duy nhất từng được biến đến trên thế giới ra đời do cuộc hôn phối loạn luân giữa cha mẹ nó, theo một nghiên cứu mới. Chú khỉ đột có tên Snowflake (Hoa tuyết) từng nổi tiếng khắp thế giới là cá thể bạch tạng duy nhất của loài. Theo các nhà more »