khỉ aye aye

Loài Khỉ Aye Aye được coi là hiện thân của quỷ dữ

Khỉ Aye aye Người ta tin rằng loài khỉ Aye Aye sẽ mang đến cái chết, chính vì thế khi gặp chúng phải bắt và đâm hỏng mắt của chúng.  Khỉ Aye Aye có danh pháp khoa học là Daubentonia madagascariensis. Một số nhà khoa học cho rằng, chúng là một loài thuộc họ vượn cáo. Vì bị coi more »