Khuôn mặt linh trưởng và đời sống xã hội loài khỉ

Khỉ mandrill với khuôn mặt đa sắc có thể sống trong bầy đàn nhiều đến 800 con ác nhà sinh học người Mỹ cho biết đa phần loài linh trưởng có khuôn mặt đơn giản. Tuy nhiên, một số loài có khuôn mặt đa sắc, điều này giúp xác định bạn và thù. Khỉ mandrill với khuôn mặt đa sắc có thể sống trong bầy đàn nhiều đến 800 con Các linh more »

Khỉ – Tìm Hiểu Loài Khỉ – Khỉ Phong Thủy – Tượng Khỉ Phong Thủy