Khuôn mặt linh trưởng và đời sống xã hội loài khỉ

ác nhà sinh học người Mỹ cho biết đa phần loài linh trưởng có khuôn mặt đơn giản. Tuy nhiên, một số loài có khuôn mặt đa sắc, điều này giúp xác định bạn và thù.

mandrill monkey Khuôn mặt linh trưởng và đời sống xã hội loài khỉ
mandrill với khuôn mặt đa sắc có thể sống trong bầy đàn nhiều đến 800 con

Các linh trưởng có tính xã hội hơn, sống cùng bầy đàn nhiều hơn sẽ có mẫu khuôn mặt phức tạp hơn, đó là báo cáo của các nhà sinh học thuộc UCLA. Cũng báo cáo này cho biết các nhóm linh trưởng số lượng nhỏ thì có khuôn mặt đơn giản hơn nhưng lại nhiều màu sắc hơn.

Hãng tin UPI dẫn lời Giáo sư Michael Alfaro cho biết động vật linh trưởng dựa trên hình thái khuôn mặt để phân biệt bạn – thù từ hơn 50 triệu năm qua. Áp lực xã hội đã làm nên sự khác biệt của khuôn mặt các nhóm linh trưởng mà chúng ta thấy hôm nay.

Các nhà khoa học đã phân tích 139 loài linh trưởng cổ xưa ở châu Phi và châu Á để xác định sự đa dạng hóa nhanh trong vòng 25 triệu năm nay. Một số loài có khuôn mặt đa sắc khác nhau như đen, xanh, đỏ, cam và trắng… Chính sự khác biệt này giúp khỉ, vượn không chỉ sinh hoạt chung trong cộng đồng của chúng mà có thể lựa chọn để giao tiếp ra bên ngoài.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>