Cận cảnh loài khỉ có “nhan sắc” đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Với bộ lông có màu sắc rực rỡ, chúng được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đánh giá là “hoa khôi” trong thế giới .

Pygathrixnemaeus Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus2 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus3 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus4 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus5 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus6 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus7 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus8 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus9 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Pygathrixnemaeus10 Cận cảnh loài khỉ có nhan sắc đẹp nhất thế giới chỉ có ở Việt Nam

Theo: Arkive

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>